QUY TRNH TUYỂN SINH

1. Đăng k xt tuyển

- Đối với xt tuyển đợt 1: Th sinh ĐKXT tại Phiếu đăng k dự thi THPT quốc gia v xt tuyển vo ĐH, CĐ, TC theo hướng dẫn của Sở Gio dục v Đo tạo.

- Đối với xt tuyển đợt bổ sung: Th sinh nộp ĐKXT qua bưu điện, trực tuyến (online) hoặc trực tiếp tại Phng Quản l đo tạo;

2. Hồ sơ đăng k xt tuyển v lịch trnh

- Đối với sử dụng kết quả thi THPT quốc gia 

+Bản chnh Giấy chứng nhận kết quả thi kỳ thi THPT quốc gia 2017, 2018, 2019 (dng để xt tuyển nguyện vọng 1(bản gốc)) c chữ k v đng dấu đỏ của nơi th sinh dự thi.

+ Phiếu đăng k xt tuyển nguyện vọng I (theo mẫu của Bộ Gio dục v Đo tạo) th sinh được đăng k tối đa 2 nhm ngnh theo tổ hợp mn thi, bi thi xt tuyển của Trường (ghi cả phần chữ v m quy định tương ứng theo phụ lục km theo). Cc nguyện vọng được xếp theo thứ tự ưu tin từ 1 đến 2.

+ Lệ ph xt tuyển: Theo quy định của Bộ gio dục v Đo tạo.

+ Hồ sơ đăng k xt tuyển qua đường bưu điện, trực tuyến hoặc nộp trực tiếp tại trường.

- Thời gian ĐKXT:

 

Đợt

Thời gian

tiếp nhận ĐKXT

Thng bo kết quả trng tuyển

Tiếp nhận việc xc nhận nhập học

Dự kiến

thời gian nhập học

1

01/4-20/4/2019

Điều chỉnh NV từ ngy 22-31/7/2019

06-09/8/2019

09-15/8/2019

17-18/8/2019

Bổ sung 1

15/8-26/8/2019

28/8/2019

28/8-04/9/2019

14-15/9/2019

Bổ sung 2

04/9-16/9/2019

18/9/2019

18-25/9/2019

05-06/10/2019

- Đối với sử dụng kết quả học tập 3 năm ở THPT (học bạ)

+ Đơn đăng k xt tuyển (theo mẫu);

+ Bản sao học bạ trung học phổ thng;

+ Bản sao bằng tốt nghiệp đối với th sinh TN trước năm 2019;

+ Giấy chứng nhận ưu tin (nếu c);

+ 01 phong b c dn tem v ghi r địa chỉ, số điện thoại lin hệ.

- Thời gian, hnh thức ĐKXT: Th sinh ĐKXT qua bưu điện hoặc trực tiếp tại Phng Quản l đo tạo.

Đợt

Thời gian

tiếp nhận ĐKXT

Thng bo kết quả trng tuyển

Dự kiến

thời gian nhập học

1

01/6-31/7/2019

06-09/8/2019

17-18/8/2019

Bổ sung 1

15/8-26/8/2019

28/8-04/9/2019

14-15/9/2019

Bổ sung 1

04/9-16/9/2019

18-25/9/2019

05-06/10/2019

 

Sau mỗi đợt xt tuyển, nếu xt tuyển bổ sung nh trường sẽ thng bo cng khai.

Ring đối với th sinh đ dự thi mn Năng khiếu vo ngnh Gio dục mầm non v Gio dục thể chất, nạp giấy chứng nhận kết quả thi cc mn văn ho kỳ thi THPT quốc gia theo tổ hợp mn thi, bi thi về Trường để xt tuyển.

 

 

3. Nguyn tắc xt tuyển

Trn cơ sở đăng k xt tuyển của th sinh v điểm chuẩn xt tuyển đối với cc tổ hợp mn thi, bi thi của khối ngnh, Hội đồng tuyển sinh Nh trường xt tuyển thứ tự theo tổng điểm (kể cả điểm khu vực v điểm ưu tin nếu c) từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiu.

Mức chnh lệch điểm trng tuyển giữa hai nhm đối tượng l 1.0 điểm v giữa hai khu vực l 0.25 điểm.

4. Thời gian nhận hồ sơ

Theo quy định của Bộ Gio dục v Đo tạo.

Buổi sng từ 8h00' đến 11h00', buổi chiều từ 14h00' đến 17h00' (trừ ngy nghỉ lễ).

5. Địa điểm nhận hồ sơ trực tiếp

Phng Quản l đo tạo, Phng 207, Nh Điều hnh, Trường Đại học Hồng Đức

Địa chỉ: Số 565, đường Quang Trung, Thnh phố Thanh Ha, tỉnh Thanh Ha.

Điện thoại: 02373.910.619