PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

 

1. Đối tượng tuyển sinh:Tốt nghiệp THPT, TC, CĐ, ĐH

2. Phạm vi tuyển sinh:Tuyển sinh trong cả nước.

3. Phương thức tuyển sinh

Tổ chức tuyển sinh đồng thời theo phương thức sử dụng kết quả kỳ thi TPTH quốc gia (Phương thức 1) phương thức sử dụng kết quả học tập 3 năm ở THPT (Phương thức 2); tổ chức thi các môn năng khiếu trong tổ hợp môn xét tuyển.

4. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đăng kư xét tuyển

4.1. Đối với phương thức 1: Sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia

a) Ngành đào tạo đại học chất lượng cao: thí sinh đảm bảo đủ các tiêu chí sau:

- Thí sinh đă tốt nghiệp THPT;

- Thí sinh điểm thi kỳ thi THPT quốc gia các năm 2019 :

+ Tổng điểm 3 bài thi/môn thi Kỳ thi THPT quốc gia thuộc tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 24,0 trở lên (không có môn nào dưới 5,0 điểm) và môn chủ chốt của ngành đào tạo đạt từ 8,0 điểm trở lên (môn Toán đối với SP Toán, môn Vật lư đối với SP Vật lư, môn Hóa đối với SP Hóa học, môn Sinh đối với SP Sinh học, môn Ngữ văn đối với SP Ngữ văn, môn Lịch sử đối với SP Lịch sử và Địa lư đối với SP Địa lư).

+ Kết quả rèn luyện 3 năm ở THPT đạt loại tốt; xếp loại học lực 3 năm ở THPT đạt loại khá trở lên;

- Điểm xét tuyển là tổng điểm của 3 bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển cộng với điểm khu vực, ưu tiên đối tượng (nếu có) theo quy định.

- Tuyển thẳng (không vượt quá 30% chỉ tiêu mỗi ngành):

+ Đối với đối với học sinh đạt giải Quốc tế, Quốc gia (giải Nhất, giải Nh́ và giải Ba) các môn văn hóa tương ứng với ngành đăng kư xét tuyển;

+ Học sinh tốt nghiệp từ các trường trung học phổ thông chuyên đăng kư vào các ngành phù hợp với môn học hoặc môn đạt giải: có ba năm học trung học phổ thông chuyên đạt học sinh giỏi hoặc đạt giải nhất, nh́, ba trong các kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh trở lên tổ chức.

Thứ tư ưu tiên trong xét tuyển thẳng: từ giải quốc tế đến quốc gia, cấp tỉnh và từ giải nhất, nh́ đến giải ba;

- Xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm xét tuyển cao nhất đến hết chỉ tiêu được giao (nếu có thí sinh cùng điểm xét tuyển, ưu tiên thí sinh có điểm môn chủ chốt cao hơn hoặc có tổng điểm thi cao hơn).

b) Các ngành đào tạo đại trà

- Tốt nghiệp THPT, TCCN, CĐ;

- Thí sinh điểm thi kỳ thi THPT quốc gia các năm 2017, 2018 2019 đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng:

+ Đối với các ngành đào tạo giáo viên: Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT xác định và Trường công bố điểm xét tuyển;

+ Đối với các ngành khác: Đối với đại học, đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Trường công bố điểm xét tuyển.

Đối với cao đẳng, tốt nghiệp THPT;

Riêng đối với ngành Giáo dục Thể chất: Điểm thi năng khiếu được tính hệ số 2 trong tổng điểm xét tuyển.

- Tuyển thẳng (không vượt quá 30% chỉ tiêu mỗi ngành): Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

4.2. Đối với phương thức 2: Sử dụng kết quả học tập 3 năm ở THPT

- Thí sinh đă tốt nghiệp THPT;

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng:

+ Đối với đại học, điểm trung b́nh chung của các môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 5,0 (theo thang điểm 10);

Riêng ngành Giáo dục thể chất, các môn học được tính gồm 2 môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển điểm thi năng khiếu; học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên (thí sinh vận động viên cấp 1, kiện tướng, vận động viên đă từng đạt huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng, các giải trẻ quốc gia và quốc tế hoặc giải vô địch quốc gia và quốc tế chỉ cầnhọc lực xếp loại trung b́nh trở lên).

+ Đối với cao đẳng, tốt nghiệp THPT; riêng 3 ngành cao đẳng đào tạo giáo viên phải học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên.

5. TCSP Mầm non: Xét tuyển  theo kết quả học tập (tổng điểm) lớp 12. Tổng điểm = Điểm TBC các môn học + điểm TB môn Toán + điểm TB môn Văn + điểm Năng khiếu.

6. Tổ chức thi năng khiếu (NK): Để xét tuyển vào học đại học Giáo dục Mầm non, Giáo dục tiểu học theo tổ hợp M00 (Toán, Văn, NK) thí sinh thi NK: Đọc diễn cảm Hát; Xét tuyển vào đại học Giáo dục Thể chất theo tổ hợp T00 (Toán, Sinh, NK) hoặc T02 (Toán, Văn, NK) thí sinh thi NK: Bật xa tại chỗ Chạy 100m.

a) Thời gian: T sinh đăng thi năng khiếu (Đọc diễn cảm Hát; Bật xa tại chỗ chạy 100m) từ ngày 01/4/2019 đến ngày 28/6/2019.

Các môn năng khiếu thi từ ngày 29/6 30/6/2019 ( thông báo cụ thể); khi cần thi năng khiếu bổ sung, nhà trường sẽ thông báo thời gian đăng kư và lịch thi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

b) H́nh thức: Thí sinh đăng nộp lệ phí trực tiếp tại trường,

Địa chỉ ĐKDT: Pḥng Quản đào tạo-Trường Đại học Hồng Đức, số 565-Quang Trung 3- Phường Đông Vệ-Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa.

* Kiểm tra năng khiếu cho thí sinh xét tuyển vào TCSP Mầm non, thí sinh chọn năng khiếu: Đọc diễn cảm hoặc Hát. Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 15/7-30/8/2019;    Thời gian kiểm tra năng khiếu: Ngày 07/9/2019.