NGÀNH ĐÀO TẠO VÀ VỊ TRÍ VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP

 

A.  Bậc, ngành đào tạo Hệ chính quy năm 2019

TT

Ngành học

Mă ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

I

Tuyển sinh bậc đại học (Tổng chỉ tiêu:1530)

 

Ngành đào tạo đại học chất lượng cao (Tổng chỉ tiêu: 140)

1

Sư phạm Toán học

7140209

Toán-Lư-Hóa; Toán-Lư-T.Anh; Toán-Lư-Sinh; Toán-Hóa-T.Anh

2

Sư phạm Vật lư

7140211

Toán--Hóa; Toán--T.Anh; Toán--Sinh; Văn-Toán-

3

Sư phạm Ngữ văn

7140217

Văn-Sử-Địa; Văn-Toán-T.Anh; Văn-Toán-Sử;  Văn-Toán-Địa

4

Sư phạm Lịch sử

7140218

Văn-Sử-Địa; Văn-Toán-Sử; Văn-Sử-T.Anh

5

Sư phạm Hóa học

7140212

Toán-Lư-Hóa; Toán-Hóa-Sinh; Toán-Hóa-T.Anh

6

Sư phạm Sinh học

7140213

Toán-Hóa-Sinh; Toán-Sinh-Văn; Toán-Sinh-T.Anh

7

Sư phạm Địa lư

7140219

Văn-Sử-Địa; Văn-Toán-Địa; Văn-Địa-GD công dân (GDCD)

 

Ngành đào tạo đại học (Tổng chỉ tiêu: 1390)

1

Sư phạm Toán học

7140209

Toán-Lư-Hóa; Toán-Lư-T.Anh; Toán-Lư-Sinh; Toán-Hóa-T.Anh

2

Sư phạm Vật lư

7140211

Toán-Lư-Hóa; Toán-Lư-T.Anh; Toán-Lư-Sinh; Văn-Toán-Lư

3

Sư phạm Ngữ văn

7140217

Văn-Sử-Địa; Văn-Toán-T.Anh; Văn-Toán-Sử;  Văn-Toán-Địa

4

Sư phạm Lịch sử

7140218

Văn-Sử-Địa; Văn-Toán-Sử; Văn-Sử-T.Anh

5

Sư phạm Hóa học

7140212

Toán-Lư-Hóa; Toán-Hóa-Sinh; Toán-Hóa-T.Anh

6

Sư phạm Sinh học

7140213

Toán-Hóa-Sinh; Toán-Sinh-Văn; Toán-Sinh-T.Anh

7

Sư phạm Địa lư

7140219

Văn-Sử-Địa; Văn-Toán-Địa; Văn-Địa-GD công dân (GDCD)

8

Sư phạm KH Tự nhiên  

7140247

Toán-Lư-Hóa; Toán-Lư-Sinh; Toán-Hóa-Sinh; Văn- Toán- Lư; Văn-Toán-Lư

9

Sư phạm Tiếng Anh

7140231

Toán-Lư-Anh; Văn- Toán-Anh; Toán- Sử- Anh; Toán- Địa- Anh

10

Giáo dục Tiểu học

7140202

Toán-Lư-Hóa;Văn-Sử-Địa;Văn-Toán-T.Anh;Văn-Toán-NK1 (Đọc diễn cảm và Hát)

11

Giáo dục Mầm non

7140201

Văn-Toán-NK1 (Đọc diễn cảm và Hát)

12

(*)Giáo dục thể chất

7140206

Toán-Sinh-NK2; Toán-Văn-NK2 (Bật xa tại chỗ và Chạy 100m), Năng khiếu tính hệ số 2

13

 Sư phạm Tin học

7140210

Toán-Lư-Hóa; Toán-Lư-T.Anh; Toán-Lư-Sinh; Toán-Hóa-T.Anh

14

Kế toán

7340301

Toán-Lư-Hóa; Văn-Toán-T.Anh; Văn-Toán-Lư; Văn-Toán-Hóa 

15

(*)Quản trị kinh doanh

7340101

Toán-Lư-Hóa; Văn-Toán-T.Anh; Văn-Toán-Lư; Văn-Toán-Hóa 

16

(*)Tài chính-Ngân hàng

7340201

Toán-Lư-Hóa; Văn-Toán-T.Anh; Văn-Toán-Lư; Văn-Toán-Hóa 

17

(*)Kinh tế

7310101

Toán-Lư-Hóa; Văn-Toán-T.Anh; Văn-Toán-Lư; Văn-Toán-Hóa 

18

Luật

7380101

Toán-Lư-Hóa; Văn-Sử-Địa; Văn-Toán-T.Anh; Văn-Toán-GDCD

19

(*)Kỹ thuật xây dựng

7580201

Toán-Lư-Hóa; Toán-Lư-T.Anh; Toán-Lư-Sinh; Toán-Hóa-Sinh

20

(*)Kỹ thuật điện (định hướng Tự động hóa)

7520201

Toán-Lư-Hóa; Toán-Lư-T.Anh; Toán-Lư-Sinh; Toán-Hóa-Sinh

21

(*)Công nghệ thông tin

7480201

Toán-Lư-Hóa; Toán-Lư-T.Anh; Toán-Lư-Sinh; Toán-Hóa-T.Anh

22

(*)Nông học (định hướng công nghệ cao)

7620109

Toán-Lư-Hóa; Toán-Hóa-Sinh; Toán-Sinh-Văn; Toán-Sinh-T.Anh

23

(*)Bảo vệ thực vật

7620112

Toán-Lư-Hóa; Toán-Hóa-Sinh; Toán-Sinh-Văn; Toán-Sinh-T.Anh

24

(*)Lâm học

7620201

Toán-Lư-Hóa; Toán-Hóa-Sinh; Toán-Sinh-Văn; Toán-Sinh-T.Anh

25

(*)Chăn nuôi (Chăn nuôi-Thú y)

7620105

Toán-Lư-Hóa; Toán-Hóa-Sinh; Toán-Sinh-Văn; Toán-Sinh-T.Anh

26

(*)Quản lư đất đai

7850103

Toán-Lư-Hóa; Toán-Lư-T.Anh; Toán-Hóa-Sinh; Văn-Toán-T.Anh

27

(*)Ngôn ngữ Anh

7220201

Toán-Lư-T.Anh;Văn-Toán-T.Anh;Toán-Sử-T.Anh;Toán-Địa-T.Anh

28

(*)Quản lư TN và MT

7850101

Toán-Lư-Hóa; Văn-Sử-Địa; Văn-Toán-Địa; Văn-Lư-Địa

29

(*)Xă hội học (định hướng Công tác xă hội)

7310301

Văn-Sử-Địa; Văn-Toán-T.Anh; Văn-Toán-GD công dân; Văn-Sử-GDCD

30

(*)Việt Nam học (định hướng QL DL-KS)

7310630

Văn-Sử-Địa; Văn-Toán-T.Anh; Văn-Toán-GDCD; Văn-Sử-GDCD

31

(*)Du lịch

7810101

Văn-Sử-Địa;Văn-Toán-T.Anh;Văn-Toán-GDCD;Văn-Sử-GDCD

32

(*)Tâm lư học (định hướng QT nhân sự)

7310401

Toán-Lư-Hóa; Toán-Hóa-Sinh; Văn-Sử-Địa; Văn-Toán-T.Anh

III

Tuyển sinh bậc cao đẳng (Tổng chỉ tiêu: 180)

1

(*)Giáo dục Mầm non

51140201

Văn-Toán-NK1; (Đọc diễn cảm và Hát)

2

(*)Giáo dục Tiểu học

51140202

Toán-Lư-Hóa; Văn-Sử-Địa; Văn-Toán-T.Anh; Văn-Toán-NK1 (Đọc diễn cảm và Hát)

3

(*)Sư phạm Tiếng Anh

51140231

Toán-Lư-T.Anh; Văn-Toán-T.Anh; Toán-Sử-T.Anh;  Toán-Địa-T.Anh

4

(*)Kế toán

6340301

Toán-Lư-Hóa; Văn-Toán-T.Anh; Văn-Toán-Lư; Văn-Toán-Hóa 

5

 (*) Khoa học cây trồng

6620109

Toán-Lư-Hóa; Toán-Hóa-Sinh; Toán-Sinh-Văn; Toán-Sinh-T.Anh

III

Tuyển sinh Trung cấp sư phạm Mầm non (Tổng chỉ tiêu: 50)

1

Xét tuyển theo kết quả học tập (tổng điểm) lớp 12. Tổng điểm = Điểm TBC các môn học + điểm TB môn Toán + điểm TB môn Văn + điểm Năng khiếu. Môn kiểm tra năng khiếu: Thí sinh chọn 1 trong 2 nội dung: Đọc diễn cảm hoặc Hát. Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 15/7-30/8/2019.

B.   Khoa,Bậc, ngành đào tạo và vị trí việc làm sau tốt nghiệp

 

TT

Khoa/bậc/ngành đào tạo và vị trí việc làm sau tốt nghiệp/Số điện thoại tư vấn ngành đào tạo

 

Khoa Khoa học Tự nhiên                                                                                                               Số điện thoại: 0912.240475

1

Đại học Sư phạm Toán học, ĐT: 0941.001919;                                               Đại học Sư phạm Vật lí, ĐT: 0912.957777;

Đại học Sư phạm Hóa học, ĐT: 0912.958489;                                                 Đại học Sư phạm Sinh học, ĐT: 0975.191339.                                                                                                                                                                                                                                 

- Làm giáo viên dạy môn Toán/ Vật lư/ Hóa học/ Sinh học tại các trường phổ thông, Cao đẳng, Đại học;

- Làm chuyên viên nghiên cứu tại các trung tâm/viện/cơ quan nghiên cứu;

- Làm biên tập viên tại các tạp chí, nhà xuất bản;

- Làm chuyên viên tại các cơ sở giáo dục, cơ quan hành chính;

- Có khả năng học tiếp bậc cao hơn.

2

Đại học Sư phạm Khoa học Tự nhiên                                                                                                           ĐT: 0942.699989

- Làm giáo viên dạy môn Khoa học tự nhiên tại các trường THCS theo chương tŕnh giáo dục phổ thông hiện hành và chương tŕnh giáo dục phổ thông mới;

- Làm chuyên viên nghiên cứu tại các trung tâm/viện/ cơ quan nghiên cứu;

- Làm biên tập viên tại các tạp chí, nhà xuất bản;

- Làm chuyên viên các cơ sở giáo dục, cơ quan hành chính;

- Có khả năng học tiếp bậc cao hơn.

 

Khoa Khoa học Xă hội                                                                                                                     Số điện thoại: 0948.210728

3

Đại học Sư phạm Ngữ văn, ĐT: 0915.831971; Đại học Sư phạm Lịch Sử, ĐT: 0912.959135;

Đại học Sư phạm Địa lư, ĐT: 0945107544

- Làm giáo viên dạy môn Văn/ Lịch sử/ Địa lí tại các trường phổ thông, Cao đẳng, Đại học;

- Làm chuyên viên nghiên cứu tại các trung tâm/viện/ cơ quan nghiên cứu;

- Làm biên tập viên tại các tạp chí, nhà xuất bản; các đài phát thanh và truyền h́nh,…;

- Làm chuyên viên tại các cơ sở giáo dục, cơ quan văn hóa, bảo tàng, cơ quan hành chính,..;

- Có khả năng học tiếp bậc cao hơn.

4

(*) Đại học Xă hội học (định hướng Công tác xă hội)                                                                                    ĐT: 0987.649575

- Làm giáo viên tại các sơ sở giáo dục đào tạo xă hội học, công tác xă hội;

- Làm chuyên viên nghiên cứu tại các trung tâm/viện/ cơ quan nghiên cứu;

- Làm chuyên viên tại các cơ quan quản lư Nhà nước, tổ chức phi chính phủ, tổ chức chính trị xă hội, đoàn thể;

- Làm nhân viên chính sách cấp xă, phường, pḥng chính sách xă hội, bảo trợ xă hội cấp huyện, tỉnh;

- Có khả năng học tiếp bậc cao hơn.

5

(*) Đại học Việt Nam học (định hướng Quản lư Du lịch-Khách sạn)­                                                                            ĐT: 0912.715082

- Làm giáo viên tại các cở sở giáo dục;

- Làm chuyên viên nghiên cứu tại các trung tâm/viện/ cơ quan nghiên cứu;

- Làm chuyên viên quản trị các cơ quan quản lí Nhà nước về văn hóa, du lịch các cấp;

- Làm việc nhân viên tại các doanh nghiệp Lữ hành, khách sạn, nhà hàng;

- Có khả năng học tiếp bậc cao hơn.

6

(*) Đại học Du lịch                                                                                                                                             ĐT: 0912.715082

- Làm nhân viên tại tại nhà hàng, khách sạn;

- Làm hướng dẫn viên du lịch tại các điểm và khu du lịch, các công ty Lữ hành…;

- Làm chuyên viên tại các cơ quan quản lí Nhà nước về du lịch…;

- Có khả năng học tiếp bậc cao hơn.

7

(*) Đại học Quản lư tài nguyên và môi trường                                                                                               ĐT: 0945.516169

- Làm chuyên viên tại các cơ quan quản lư Nhà nước và doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lư Tài nguyên và Môi trường;

- Có khả năng thành lập các công ty, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường;

- Có khả năng học tiếp bậc cao hơn.

 

Khoa Ngoại Ngữ                                                                                                                                Số điện thoại: 0945.019027

8

Đại học Sư phạm Tiếng Anh

- Làm giáo viên dạy môn Tiếng Anh tại các trường phổ thông, Cao đẳng, Đại học;

- Làm chuyên viên nghiên cứu tại các trung tâm/viện/ cơ quan nghiên cứu;

- Làm biên tập viên tại các cơ quan báo chí, xuất bản, truyền thông;

- Làm chuyên viên tại các cơ sở giáo dục,  cơ quan hành chính,..;

- Làm nhân viên tại các đơn vị sản xuất và kinh doanh có sử dụng Tiếng Anh.

- Có khả năng học tiếp bậc cao hơn.

9

(*) Đại học Ngôn ngữ Anh

- Làm biên, phiên dịch, biên tập viên tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng tiếng Anh;

- Làm nhân viên truyền thông, tổ chức sự kiện, thư kư, trợ lư,… tại các cơ quan, doanh nghiệp;

- Làm hướng dẫn viên, chuyên viên tư vấn du lịch, nhà hàng, khách sạn;

- Làm giáo viên dạy môn Tiếng Anh tại các cơ sở giáo dục;

- Có khả năng học tiếp bậc cao hơn.

10

(*) Cao đẳng Sư phạm Tiếng Anh

- Làm giáo viên dạy môn Tiếng Anh tại các cơ sở giáo dục;

- Làm biên tập viên tại các cơ quan báo chí, xuất bản, truyền thông;

- Làm chuyên viên tại các cơ sở giáo dục,  cơ quan hành chính,..;

- Làm nhân viên tại các đơn vị sản xuất và kinh doanh có sử dụng Tiếng Anh;

- Có khả năng học tiếp bậc cao hơn.

 

Khoa Giáo dục thể chất                                                                                                                   Số điện thoại: 0919.073768

11

(*) Đại học Giáo dục thể chất

- Làm giáo viên dạy môn Thể dục tại các trường phổ thông, Cao đẳng, Đại học;

- Làm công tác phong trào TDTT ở các cơ sở giáo dục, cơ quan hành chính;

- Làm huấn luyện viên tại Sở VH–TT và Du lịch, Trung tâm văn hóa TDTT của Tỉnh/ Huyện/Thị,..;

- Có khả năng học tiếp bậc cao hơn.

 

Khoa Giáo dục Tiểu học                                                                                                                   Số điện thoại: 0912.475746

12

Đại học Giáo dục Tiểu học

- Làm giáo viên tại các trường Tiểu học;

- Làm chuyên viên nghiên cứu tại các trung tâm/viện/ cơ quan nghiên cứu;

- Làm chuyên viên tại các cơ sở giáo dục, cơ quan hành chính;

- Làm chuyên viên tại các trung tâm Giáo dục cộng đồng;  trung tâm chăm sóc tâm lư học sinh tiểu học,  trung tâm vấn giáo dục/các cơ sở giáo dục ḥa nhập...;

- Có khả năng học tiếp bậc cao hơn.

13

(*) Cao đẳng Giáo dục Tiểu học

- Làm giáo viên tại các trường Tiểu học;

- Làm chuyên viên tại các cơ sở giáo dục, cơ quan hành chính;

- Làm chuyên viên tại các trung tâm Giáo dục cộng đồng;  trung tâm chăm sóc tâm lư học sinh tiểu học,  trung tâm vấn giáo dục/các cơ sở giáo dục ḥa nhập...;

- Có khả năng học tiếp bậc cao hơn.

 

Khoa Giáo dục Mầm non                                                                                                                 Số điện thoại: 0912.958092

14

Đại học Giáo dục Mầm non;

- Làm giáo viên tại các trường Mầm non;

- Làm chuyên viên nghiên cứu tại các trung tâm/viện/cơ quan nghiên cứu;

- Làm chuyên viên tại các cơ sở giáo dục, cơ quan hành chính;

- Làm chuyên viên tại các trung tâm Giáo dục cộng đồng/cơ sở giáo dục ḥa nhập, cơ sở giáo dục trẻ mầm non có nhu cầu đặc biệt khác...;

- Có khả năng học tiếp bậc cao hơn.

15

(*) Cao đẳng Giáo dục Mầm non

- Làm giáo viên tại các trường Mầm non;

- Làm chuyên viên tại các cơ sở giáo dục, cơ quan hành chính;

- Làm chuyên viên tại các trung tâm Giáo dục cộng đồng/cơ sở giáo dục ḥa nhập, cơ sở giáo dục trẻ mầm non có nhu cầu đặc biệt khác...;

- Có khả năng học tiếp bậc cao hơn.

16

Trung cấp Sư phạm Mầm non

- Làm giáo viên tại các trường Mầm non;

- Làm chuyên viên tại các trung tâm Giáo dục cộng đồng/cơ sở giáo dục ḥa nhập, cơ sở giáo dục trẻ mầm non có nhu cầu đặc biệt khác...;

- Có khả năng học tiếp bậc cao hơn.

 

Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông                                                                                              Số điện thoại: 0941.070715

17

Đại học Sư phạm Tin Học 

- Làm giáo viên dạy Tin học tại các trường phổ thông, Cao đẳng, Đại học;

- Làm chuyên viên nghiên cứu tại các trung tâm/viện/cơ quan nghiên cứu;

- Làm chuyên viên tin học tại các cơ sở giáo dục, cơ quan hành chính;

- Làm nhân viên ở các doanh nghiệp, công ty về phần mềm, lập tŕnh di động, thiết kế web, quản trị hệ thống mạng máy tính,...;.

- Có khả năng học tiếp bậc cao hơn.

18

(*) ĐH Công nghệ thông tin

- Làm lập tŕnh viên  (JAVA, .NET, iOS, Android,...), 

- Làm nhân viên thiết kế web, thiết kế và phát triển phần mềm, quản trị hệ thống mạng, lắp đặt và cấu h́nh mạng (LAN, WAN, WIFI,…), bảo mật hệ thống, bảo tŕ hệ thống máy tính (máy chủ, máy trạm, quản trị cơ sở dữ liệu), sửa chữa máy tính, máy in, thiết bị mạng, cài đặt phần mềm, xây dựng và chuyển giao camera giám sát, camera thông minh;

 - Có khả năng học tiếp bậc cao hơn.

 

Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh:                                                                                                    Số điện thoại:  0912.222345

19

Đại học Kế toán                                                                                                                                                ĐT: 0919.556248

- Làm chuyên viên tại các pḥng kế toán, tài chính, kinh doanh, kiểm toán,…ở tất cả các loại h́nh doanh nghiệp, ngân hàng, cơ quan hành chính và các tổ chức kinh tế - xă hội khác;

- Làm các vị trí khác trong văn pḥng;

- Có khả năng học tiếp bậc cao hơn.

20

(*) Đại học Quản trị kinh doanh                                                                                                                     ĐT: 0962.391999

- Làm chuyên viên tại các bộ phận nhân sự, marketing, kinh doanh, quan hệ khách hàng, quản trị thông tin, thương hiệu, kênh phân phối, phân tích và tư vấn các vấn đề về thị trường...;

- Làm nhân viên tác nghiệp trong các tổ chức kinh tế, giám sát cho các nhăn hàng hoặc giám sát khu vực cho các doanh nghiệp;

- Làm quản trị: Trưởng ca sản xuất, tổ trưởng kinh doanh, trưởng bộ phận pḥng, ban, phân xưởng; giám đốc bộ phận, dự án, giám đốc kinh doanh trong các loại h́nh doanh nghiệp;

- Có khả năng tự tạo lập và điều hành doanh nghiệp –Startup;

- Có khả năng học tiếp bậc cao hơn.

21

(*) Đại học Tài chính-Ngân hàng                                                                                                                   ĐT: 0919.554636

- Làm chuyên viên tại cơ quan quản lư Nhà nước: Tài Chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thuế, Kho bạc nhà nước, Kiểm toán Nhà nước các cấp;

- Làm nhân viên tại bộ phận tài chính của các loại h́nh doanh nghiệp, các đơn vị sự nghiệp;  hệ thống ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng;

- Làm chuyên viên phân tích, tư vấn và quản lư danh mục đầu tư, bộ phận huy động vốn, thẩm định và cấp tín dụng ở các công ty chứng khoán, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính và quỹ đầu tư;

- Có khả năng phát triển nghề nghiệp cao hơn ở các vị trí quản lư, hoạch định chính sách;

- Có khả năng học tiếp bậc cao hơn.

22

(*) Đại học Kinh tế                                                                                                                                           ĐT: 0912.249382

- Làm chuyên viên, chuyên gia, cán bộ quản lý trong lĩnh vực kinh tế tại các cơ quan quản lư Nhà nước, các tổ chức quốc tế có liên quan đến kinh tế, các loại hình doanh nghiệp;

- Làm chuyên viên nghiên cứu tại các trung tâm/viện/ cơ quan nghiên cứu;

- Làm chuyên viên tư vấn tại các tổ chức tư vấn trong nước và quốc tế về kinh tế và quản lư kinh tế;

- Có khả năng tự tạo lập và điều hành doanh nghiệp-Startup.

- Có khả năng phát triển nghề nghiệp cao hơn ở các vị trí quản lư, hoạch định các chính sách KT-XH.

- Có khả năng học tiếp bậc cao hơn.

23

(*) Cao đẳng Kế toán                                                                                                                                       ĐT: 0919.556248

- Làm kế toán viên tại các loại h́nh doanh nghiệp và các cơ quan hành hành chính;

- Làm công chức xă phụ trách lĩnh vực tài chính, kế toán;

- Làm nhân viên làm việc tại các trung tậm cung cấp dịch vụ kế toán – kiểm toán, tư vấn và cung cấp các dich vụ hỗ trợ kê thai thuế, tư vấn tài chính, kế toán và kiểm toán;

- Làm các vị trí khác trong văn pḥng;

- Có khả năng học tiếp bậc cao hơn.

 

Khoa Lí luận Chính trị - Luật                                                                                                                      Số điện thoại: 0912.017411

24

Đại học Luật

- Làm nhân viên tại các cơ quan trong bộ máy Nhà nước như: Công an, Ṭa án, Viện kiểm sát, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các tổ chức chính trị xă hội….;

- Làm chuyên viên tại văn pḥng Luật sư, văn pḥng Công chứng, công ty Luật, công ty Đấu giá, các trung tâm Trọng tài Thương mại, các khu công nghiệp, các doanh nghiệp với vai tṛ là nhân viên tư vấn;

- Làm giáo viên dạy kiến thức về pháp luật trong các cơ sở giáo dục;

- Làm chuyên viên nghiên cứu tại các trung tâm/viện/ cơ quan nghiên cứu;

- Có khả năng học tiếp bậc cao hơn.

 

Khoa Kĩ thuật Công nghệ                                                                                                                 Số điện thoại: 0912.276151

25

(*) Đại học Kỹ thuật xây dựng                                                                                                                         ĐT: 0914373437

- Làm kỹ sư khảo sát, tư vấn, thiết kế xây dựng, thi công, giám sát chất lượng công tŕnh;

- Làm chuyên viên tại các Sở, Ban quản lư Dự án thuộc lĩnh vực xây dựng, giao thông, thủy lợi...;

- Có khả năng học tiếp bậc cao hơn.

 Có 02 suất học bổng toàn phần cho sinh viên từ các đề tài, doanh nghiệp; Đào tạo Tiếng Nhật miễn phí cho sinh viên có nguyện vọng làm việc tại Nhật Bản theo diện kỹ sư; miễn phí tiền ở KTX đối với sinh viên nữ.

26

(*) Đại học Kỹ thuật điện (định hướng tự động hóa)                                                                                    ĐT: 0912.034387

- Làm chuyên viên tư vấn, Kỹ sư thiết kế, xây lắp, quản lư dự án tại các đơn vị thuộc lĩnh vực hệ thống điện, tự động hóa, điện công nghiệp;

- Có khả năng tự phát triển doanh nghiệp tư nhân;

- Có khả năng học tiếp bậc cao hơn.

 Có 02 suất học bổng toàn phần cho sinh viên từ các đề tài, doanh nghiệp; Đào tạo Tiếng Nhật miễn phí cho sinh viên có nguyện vọng làm việc tại Nhật Bản theo diện kỹ sư; miễn phí tiền ở KTX đối với sinh viên nữ.

 

Khoa Nông Lâm Ngư nghiệp                                                                                                           Số điện thoại: 0915.683788

27

(*) Đại học Nông học (định hướng công nghệ cao)                                                                                        ĐT: 0904.229259

- Làm công chức cấp xă về nông nghiệp; Khuyến nông viên cơ sở;  

- Làm chuyên viên tại các cơ quan quản lư Nhà nước có liên quan đến lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Chuyên viên trong các pḥng Kỹ thuật, Kế hoạch, Thị trường tại các công ty, doanh nghiệp sản xuất, chế biến, kinh doanh các sản phẩm trồng trọt, giống cây trồng, phân bón, hóa chất, vật tư nông nghiệp;

- Có khả năng tự tạo lập công việc cho bản thân;

- Có khả năng học tiếp bậc cao hơn.

28

(*) Đại học Bảo vệ thực vật                                                                                                                              ĐT: 0914.523489

- Làm công chức cấp xă về nông nghiệp; Khuyến nông viên cơ sở;

- Làm chuyên viên tại các cơ quan quản lư Nhà nước, quản lư sản xuất, doanh nghiệp, tổ chức phi Chính phủ liên quan đến lĩnh vực thuốc bảo vệ thực vật;

- Làm chuyên viên nghiên cứu, cán bộ kỹ thuật tại các trung tâm/trạm trại nghiên cứu về lĩnh vực nông nghiệp, các cơ sở sản xuất nông nghiệp công nghệ cao;

- Có khả năng tự tạo lập công việc cho bản thân;

- Có khả năng học tiếp bậc cao hơn.

29

(*) Đại học Lâm học                                                                                                                                         ĐT: 0936.343006

- Làm chuyên viên tại các cơ quan quản lư Nhà nước có liên quan đến lĩnh vực Nông Lâm nghiệp;

- Làm nhân viên tại các công ty, Doanh nghiệp, Ban quản lư dự án Lâm nghiệp, tổ chức Chính phủ và phi Chính phủ trong sản xuất, kinh doanh nông lâm nghiệp;

- Có khả năng tự tạo lập công việc cho bản thân;

- Có khả năng học tiếp bậc cao hơn.

30

(*) Đại học Chăn nuôi (Chăn nuôi-Thú y)                                                                                                     ĐT: 0943.682790

- Làm chuyên viên tại các cơ quan quản lư Nhà nước, doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực chăn nuôi;

- Làm chuyên viên nghiên cứu tại các viện: Viện Chăn nuôi, Viện Khoa học Nông nghiệp, Viện Công nghệ sinh học, Viện Di truyền;

- Làm nhân viên tại các tổ chức xă hội và phi Chính phủ, quốc tế có liên quan đến chăn nuôi, thú y và phát triển nông thôn;

 - Có khả năng học tiếp bậc cao hơn.

31

(*) Đại học Quản lư đất đai                                                                                                                              ĐT: 0919.079359

- Làm chuyên viên tại các cơ quan quản lư nhà nước và doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lư đất đai;

- Có khả năng thành lập các công ty, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường;

- Có khả năng học tiếp bậc cao hơn.

32

(*) Cao đẳng Khoa học cây trồng                                                                                                                     ĐT: 0904.229259

- Làm chuyên viên tại các công ty, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp khoa học và Công nghệ, hợp tác xă, các chương tŕnh, dự án có liên quan đến lĩnh vực sản xuất, kinh doanh các sản phẩm trồng trọt công nghệ cao, an toàn thực phẩm;

- Có khả năng tự tạo lập công việc cho bản thân và cho nhiều người khác thông qua tổ chức sản xuất, kinh doanh các sản phẩm cây trồng theo hướng ứng dụng công nghệ cao, an toàn thực phẩm;

- Có khả năng học tiếp bậc cao hơn.

 

Khoa Tâm lí Giáo dục:                                                                                                                                               Số điện thoại: 0912.276 727

33

(*) Đại học Tâm lư học (định hướng Quản trị nhân sự)

- Làm chuyên viên các pḥng Tổ chức cán bộ, pḥng Nhân sự… trong các cơ quan hành chính Nhà nước, các doanh nghiệp, tổ chức chính trị - xă hội;

- Làm chuyên viên nghiên cứu tại các viện: Tâm lư học, Xă hội học, nghiên cứu Dư luận xă hội, nghiên cứu Gia đ́nh và Giới,…;

- Làm nhân viên hành chính tại các cơ quan hành chính, doanh nghiệp;

- Làm nhân viên tham vấn, trị liệu tâm lư tại các trung tâm tư vấn tâm lư, các trường học, bệnh viện, trung tâm xă hội… .;

 - Có khả năng học tiếp bậc cao hơn.

C. Ngành tuyển sinh đào tạo theo chương tŕnh hợp tác nước ngoài

Đối tượng: Trúng tuyển vào Trường Đại học Hồng Đức, 01 năm học tiếng Anh và một số môn cơ bản tại Trường, 03 năm tiếp theo học chuyên ngành tại các trường đối tác.

Ngành đào tạo

Trường cấp bằng TN

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Quản trị kinh doanh quốc tế

ĐH Rajamangala Thanyabury, Thái Lan.

- Làm chuyên viên tại các tập đoàn kinh tế và các vùng kinh tế trọng điểm trong và ngoài nước;

- Làm quản lư, quản đốc, kĩ sư trưởng, kĩ thuật viên...tại các doanh nghiệp nước ngoài liên quan đến sản xuất và cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực được đào tạo;

- Làm tư vấn giám sát các hoạt động tài chính và ngân sách của một tổ chức chính phủ, phi chính phủ, doanh nghiệp,… ;

- Làm chuyên viên tư vấn chiến lược đổi mới doanh nghiệp bằng cách áp dụng các công nghệ mới tại nơi làm việc;

- Làm nhân viên đàm phán giữa giám đốc điều hành, nhân viên và thành viên hội đồng quản trị về các hoạt động phê duyệt hợp đồng và thoả thuận hợp tác;

- Làm nhân viên tư vấn phát triển bền vững trong các lĩnh vực được đào tạo: Quản lư môi trường, công nghệ sinh học...

- Có khả năng học tiếp bậc cao hơn.