TT

 

Bậc, ngành

 

Nhóm

Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh

Tổng

Phương

thức 1

Phương

thức 2

I

Đại học

 

1.530

1.238

292

1

SP Toán học

1

40

100%

 

2

SP Vật

1

30

100%

 

3

SP Hóa học

1

30

100%

 

4

SP Sinh học

1

30

100%

 

5

SP Ngữ văn

1

40

100%

 

6

SP Lịch sử

1

30

100%

 

7

SP Địa

1

30

100%

 

8

SP Tiếng Anh

1

60

100%

 

9

Giáo dục Tiểu học

1

90

100%

 

10

Giáo dục Mầm non

1

150

100%

 

11

phạm Khoa học tự nhiên

1

20

100%

 

12

phạm Tin học

1

20

100%

 

13

Giáo dục Thể chất

1

20

60%

40%

14

Kế toán

3

160

100%

 

15

Quản trị kinh doanh

3

80

60%

40%

16

Tài chính-Ngân hàng

3

40

60%

40%

17

Luật

3

70

100%

 

18

Kỹ thuật xây dựng

5

30

60%

40%

19

Kỹ thuật điện

5

30

60%

40%

20

Công nghệ thông tin

5

70

60%

40%

21

Nông học

5

40

60%

40%

22

Bảo vệ thực vật

5

40

60%

40%

23

Lâm học

5

40

60%

40%

24

Chăn nuôi

5

50

60%

40%

25

Ngôn ngữ Anh

7

60

60%

40%


 

TT

 

Bậc, ngành

 

Nhóm

Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh

Tổng

Phương

thức 1

Phương

thức 2

26

Quản đất đai

7

30

60%

40%

27

Quản tài nguyên môi trường

7

30

60%

40%

28

hội học

7

30

60%

40%

29

Việt Nam học

7

40

60%

40%

30

Du lịch

7

40

60%

40%

31

Tâm học

7

30

60%

40%

32

Kinh tế

7

30

60%

40%

II

Cao đẳng phạm

 

110

66

44

1

Giáo dục Mầm non

1

50

60%

40%

2

Giáo dục Tiểu học

1

30

60%

40%

3

SP Tiếng Anh

1

30

60%

40%

III

Cao đẳng

 

70

42

28

1

Kế toán

3

30

60%

40%

2

Khoa học cây trồng

5

40

60%

40%

IV

Trung cấp phạm

 

50

 

50

1

phạm Mầm non

1

50

 

100%